18. Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk na akcję 20162015
   
Zysk przypadający na akcjonariuszy zwykłych2 874,02 609,5
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w mln)1 2501 250
   
Zysk przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję)2,302,09

Zarówno w 2016 roku, jak i w 2015 roku nie występowały instrumenty rozwadniające zysk przypadający na jedną akcję. W związku z powyższym wartość rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję pokrywa się z wartością podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję.