Słownik zaczyna się od Ł

Łączny współczynnik kapitałowy

główny miernik adekwatności kapitałowej, wyliczany jako iloraz funduszy własnych i sumy wymogów w zakresie funduszy własnych, przemnożonych przez 12,5