Słownik zaczyna się od D

DDS

dostępne do sprzedaży – rodzaj portfela papierów wartościowych zgodnie z MSR