Słownik zaczyna się od N

NBP

Narodowy Bank Polski