Słownik zaczyna się od O

Outsourcing

korzystanie z zasobów zewnętrznych