Dla inwestora

front-page

PKO Bank Polski SA regularnie kontaktuje się z inwestorami i analitykami rynku finansowego. Głównym celem kontaktów z przedstawicielami Banku jest uzyskanie odpowiedzi na interesujące inwestorów i analityków pytania z szerokiego zakresu funkcjonowania Banku, wyników finansowych oraz sytuacji sektora bankowego. Bank umożliwia kontakt w różnych preferowanych przez inwestorów i analityków formach.