Pozostałe informacje dot osób zarządzających

Akcje PKO Banku Polskiego SA będące w posiadaniu Władz Banku

Stan posiadania akcji Banku przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 PLN.

Stan posiadania akcji PKO Banku Polskiego SA

Lp.Imię i nazwiskoLiczba akcji na dzień 31.12.2016NabycieZbycieLiczba akcji na dzień 31.12.2015
 Zarząd Banku    
1.Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu Banku11 0000011 000
2.Janusz Derda, Wiceprezes Zarządu Banku*000x
3.Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu Banku0000
4.Maks Kraczkowski, Wiceprezes Zarządu Banku*0000
5.Mieczysław Król, Wiceprezes Zarządu Banku*5 00000x
6.Piotr Mazur, Wiceprezes Zarządu Banku4 500004 500
7.Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu Banku3 000003 000
8.Jan Emeryk Rościszewski, Wiceprezes Zarządu Banku*000x

*) członkowie Zarządu Banku, którzy nie pełnili funkcji na dzień 31.12.2015 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadali akcji i udziałów w PKO Banku Polskim SA.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu PKO Banku Polskiego SA na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadali akcji i udziałów w spółkach powiązanych z PKO Bankiem Polskim SA rozumianych jako zależne, współzależne i stowarzyszone.