Nasza działalność

Nasza działalność

Dowiedz się więcej
Kapitałintelektualny Kapitałnaturalny Kapitałfinansowy Kapitałspołeczny Kapitałludzki Aktywność Zasoby Parytety Kapitał intelektualny Kapitał naturalny Kapitał finansowy Kapitał społeczny Kapitał ludzki Kapitałludzki Kapitałspołeczny Kapitałfinansowy Kapitałnaturalny Kapitałintelektualny Parytety Zasoby Aktywność Kapitałludzki Kapitałspołeczny Kapitałfinansowy Kapitałnaturalny Kapitałintelektualny

Kapitał ludzki

 1. Ponad 25,3 tys. pracowników
 2. 77,8% kobiety, 22,2% mężczyźni
 3. Struktura wykształcenia:
  • wykształcenie wyższe 71%
  • pozostałe 29%

Kapitał finansowy

 1. Ponad 285,6 mld PLN aktywów
 2. Ponad 32,5 mld PLN kapitałów własnych
 3. 9,2 mln klientów

Kapitał naturalny

 1. Programy optymalizacji wydruków i redukcji zużycia papieru
 2. Recykling zużytego sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych
 3. Digitalizacja dokumentów

Kapitał intelektualny

 1. BLIK polski standard płatności mobilnych
 2. Serwis transakcyjny PKO Junior
 3. Start-up fintech

Kapitał ludzki

 1. 215.920 uczestników szkoleń e-learningowych
 2. Ponad 8 szkoleń liczba szkoleń e-learningowych na 1 pracownika
 3. 2,5% wzrost świadczeń pracowniczych

Kapitał finansowy

 1. Solidna pozycja kapitałowa : 14,51% współczynnik kapitału Tier 1
 2. Wartość dla akcjonariuszy: 2,9 mld PLN zysku
 3. Wzrost przychodów: 11,8 mld PLN skonsolidowany wynik na działalności biznesowej
 4. Wysoka efektywność działania: 47,4% wskaźnik kosztów do dochodów (C/I)

Kapitał naturalny

 1. Zużycie energii elektrycznej 78.972.192 kWh (spadek o 2,5%)
 2. Recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego 35,4 Mg
 3. Recykling metali 5,6 Mg
 4. Recykling magnetycznych nośników informatycznych 3Mg

Kapitał intelektualny

 1. 93% klientów zadowolonych z bankowości elektronicznej iPKO (bi-annual)
 2. 86% klientów wysoko ocenia pracę konsultantów Contact Center (bi-annual)
 3. Program akceleracji start-upów
 4. Biometria
 5. 4,2 tys. średniomiesięczna liczba publikacji na temat Banku

Nasza działalność

 1. Kredyty i pożyczki
 2. Papiery wartościowe
 3. Pochodne instrumenty finansowe
 4. Należności od banków
 5. Inne usługi

Nasze zasoby

 1. Depozyty
 2. Kapitały
 3. Papiery dłużne
 4. Zobowiązania wobec banków
 5. Inne: ludzie, IT, sieć

Nasze parytety

 1. Relacje z klientami
 2. Optymalizacja zarządzania kapitałem
 3. Efektywność operacyjna i kosztowa
 4. Regulacje i cyberbezpieczeństwo
 5. Transformacja cyfrowa