List Prezesa

Szanowni Państwo,Zbigniew Jagiełło

z przyjemnością prezentuję sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego za 2016 rok, które dowodzi, że po raz kolejny umocniliśmy się na pozycji niekwestionowanego lidera polskiej bankowości, wypracowując solidne zyski, a jednocześnie dbając o budowanie bezpiecznych fundamentów pod przyszły rozwój.

Skala działania Grupy Kapitałowej Banku, wyrażona sumą aktywów, wzrosła w 2016 roku o 7 proc. do poziomu 285,6 mld zł z czego ponad 200 mld to kredyty udzielone klientom. Jednocześnie wzrosła jakość portfela kredytowego mierzona wskaźnikiem kredytów z rozpoznaną utratą wartości, który spadł do 5,9 proc. z 6,6 proc. przed rokiem. Zwiększyliśmy także liczbę klientów do 9,2 mln, czyli o ponad 200 tys., utrzymując pozycję lidera zarówno w rynku kredytów, jak i depozytów, z udziałami na poziomie odpowiednio 17,8 i 17,3 proc.

W warunkach historycznie niskich stóp procentowych, przy wysokiej dyscyplinie kosztowej skonsolidowany zysk netto wzrósł do 2,87 mld zł, a Grupa Kapitałowa Banku zachowała bezpieczną i efektywną strukturę bilansu. Wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania wyniósł 83,7 proc., a łączny współczynnik kapitałowy 15,81 proc., co daje solidne podstawy do dalszego rozwoju akcji kredytowej. Poprawie uległy również wskaźniki efektywności mierzonej zwrotem na kapitale oraz na aktywach.

W 2016 roku wypracowaliśmy nową strategię Banku określającą cele rozwojowe do 2020 roku. Jej hasło „Wspieramy rozwój Polski i Polaków” materializuje się każdego dnia zarówno w bieżącej obsłudze naszych klientów, jak i w licznych długofalowych projektach, które wpisują się w strategię rozwoju gospodarczego kraju. Podstawowy kierunek zmiany naszego modelu biznesowego wyznacza cyfryzacja życia społecznego i jej konsekwencje dla naszych klientów oraz dla całej polskiej gospodarki.

Inwestycje w innowacyjne rozwiązania i kreowanie nowych standardów w skali rynku, współpraca z instytucjami publicznymi w ramach rozwiązań ePaństwa oraz przeciwdziałanie cyberzagrożeniom należą do kluczowych kierunków naszej strategii biznesowej.

Koncentrując się na potrzebach i oczekiwaniach klientów w 2016 roku kontynuowaliśmy intensywny rozwój produktów i kanałów elektronicznych, w tym naszej flagowej aplikacji IKO. Zyskując kolejne funkcjonalności i ułatwienia w korzystaniu z usług Banku przeszła ona z fazy aplikacji płatniczej do etapu rozwoju, który możemy określić mianem „bank w telefonie”. Jej liczne zalety i dalszy potencjał rozwoju potwierdza fakt, że już ponad milion osób aktywowało IKO na swoich urządzeniach mobilnych.

Jako najbardziej cyfrowy bank na rynku angażujemy się także w projekty istotnie zwiększające skalę digitalizacji usług publicznych. PKO Bank Polski udostępnił swoim klientom możliwość składania w kanale bankowości elektronicznej iPKO wniosków o świadczenie wychowawcze z programu 500+. Z tej opcji już w pierwszych miesiącach jego funkcjonowania skorzystało ponad 300 tys. polskich rodzin, czyli co trzecia składająca ten wniosek przez Internet. We współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych udostępniliśmy w tym samym kanale dostęp do PUE ZUS oraz możliwość prostego, szybkiego i bezpiecznego zakładania Profilu Zaufanego. Dzięki niemu, nasi klienci logując się do iPKO mają dostęp nie tylko do oferty Banku, ale także do coraz szerszej oferty usług administracji publicznej w każdym miejscu i o każdej porze, gdy tego potrzebują.

Doceniając potencjał innowacyjnych rozwiązań tworzonych przez polskich naukowców i młodych przedsiębiorców Bank intensywnie współpracuje i wspiera środowisko polskich startupów. W ubiegłym roku zaangażowaliśmy się m.in. w Startup Weekend Warsaw i Program Akceleracyjny MIT Enterprise Forum Poland. Kolejnym etapem rozwoju współpracy z tym środowiskiem jest zakup na początku 2017 roku cyfrowej spółki ZenCard, oferującej platformę do tworzenia programów lojalnościowych dla sieci handlowych, sklepów i punktów usługowych. Tym samym staliśmy się pierwszym polskim Bankiem, który zainwestował bezpośrednio w rozwiązanie fintechowe.

Dbając o stabilny rozwój organiczny poszczególnych spółek grupy, wzmacniamy ich rynkową pozycję także poprzez przejęcia i fuzje. W grudniu PKO Leasing z sukcesem sfinalizował zakup od austriackiego właściciela spółki Raiffeisen Leasing Polska, stając się głównym leasingodawcą w kraju z udziałem w rynku przekraczającym 13 proc. Modele biznesowe spółek, których fuzja prawna planowana jest na drugi kwartał 2017 roku, wzajemnie się uzupełniają. Dzięki tej transakcji będziemy mieli jeszcze bardziej kompleksową ofertę dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw istotnie zwiększając skalę finansowania polskich firm.

Wspieramy także ekspansję zagraniczną rodzimych przedsiębiorstw oferując bogatą gamę produktów bankowości międzynarodowej oraz przygotowując uruchomienie kolejnych po Frankfurcie nad Menem oddziałów korporacyjnych za granicą. W 2016 roku finalizowaliśmy formalnoprawną ścieżkę do otwarcia placówki w czeskiej Pradze, której operacyjne uruchomienie planowane jest na początek drugiego kwartału 2017 roku.

Oferta oraz liczne inicjatywy podejmowane przez bank doceniane są zarówno przez pozostałych uczestników rynku finansowego, jaki przez klientów. Potwierdzeniem są liczne nagrody, dotyczące m.in. innowacyjnych produktów i usług, doskonałej jakości obsługi klienta oraz wyników finansowych. Wyrazem zaufania do PKO Banku Polskiego jest również stały wzrost wartość marki, która wyceniana na 3,6 mld zł jest najcenniejszą marką w polskim sektorze finansowym.

Dziękuję Klientom - za okazane nam zaufanie, Akcjonariuszom – za wsparcie naszych decyzji, a Pracownikom – za ogromne zaangażowanie i profesjonalizm będące podstawowym motorem naszych sukcesów oraz gwarancją ich kontynuacji w przyszłości. Suma inicjatyw podejmowanych w ubiegłym roku oraz osiągnięte dzięki nim rezultaty po raz kolejny dowodzą, że PKO Bank Polski jest solidnym i perspektywicznym bankiem, zdolnym sprostać wyzwaniom nadchodzących lat, wspierając naszych klientów i rodzimą gospodarkę.

Zbigniew Jagiełło

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego