Nagrody

W 2016 roku Grupie Kapitałowej Banku przyznano liczne nagrody i wyróżnienia. Docenione zostały działania społeczne spółek Grupy Kapitałowej, innowacyjne usługi i produkty, doskonała jakość obsługi klienta, kilkukrotnie wyróżniono kadrę managerską Banku, doskonałe wyniki finansowe oraz całokształt działalności Banku i spółek Grupy Kapitałowej.

Dynamiczny rozwój i doskonałe wyniki finansowe 
200 Największych Polskich Firm 2015W drugiej edycji przygotowanego przez tygodnik „Wprost” zestawienia 200 największych polskich firm PKO Bank Polski SA otrzymał wyróżnienie. O miejscu w rankingu decydowała wartość przychodów ze sprzedaży uzyskanych w poprzednim roku. Z przychodami ze sprzedaży w wysokości blisko 15 mld PLN był najwyżej notowanym bankiem i zachował ubiegłoroczną, 8. pozycję w rankingu.
50 największych banków w Polsce  PKO Bank Polski SA kolejny rok z rzędu zwyciężył w rankingu Miesięcznika Finansowego BANK-„50 największych banków w Polsce". Był najlepszy pod względem sumy aktywów, która w ubiegłym roku wyniosła blisko 267 mld PLN. W tegorocznej 21 edycji rankingu otrzymał statuetkę w kategorii banków oferujących kredyty konsumenckie - Consumer Finance. Ponadto Adam Marciniak, dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji został uhonorowany tytułem „Innowator Rynku Bankowego 2015”. Ranking tworzony jest przez niezależnych analityków rynkowych, którzy na podstawie danych finansowych banków za poprzedni rok, oceniają pozycję rynkową instytucji finansowych na tle całego sektora bankowego.
Gwiazdy Bankowości 2016  W drugiej edycji rankingu „Gwiazdy Bankowości” organizowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną” PKO Bank Polski SA był drugi w kategorii struktura biznesu, wyróżniając się pod względem wartości udzielonych kredytów i złożonych depozytów. W 2015 roku kredyty udzielone klientom Banku wzrosły o 6,1 proc. do 190,4 mld PLN, a wartość depozytów do 195,8 mld PLN, tj. o 12,3%. Przy tworzeniu rankingu brane były pod uwagę tempo rozwoju, dochodowość i efektywność, struktura biznesu oraz poziom innowacyjności. Partnerem merytorycznym rankingu jest firma doradcza PwC.
Book of ListsWedług rankingu Book of Lists 2016/2017 przygotowywanego przez magazyn „Warsaw Business Journal”, PKO Bank Polski SA oraz DM zajęły pierwsze miejsca w rankingu Book of Lists 2016/2017. Po raz kolejny były najlepsze w kategoriach: banki w Polsce i domy maklerskie. Book of Lists to to największa i najdłużej obecna na polskim rynku wydawniczym, która w formie rankingów prezentuje najlepiej prosperujące firmy z różnych sektorów biznesu w Polsce. Co roku, są w nim wyróżniane najlepsze, największe i najbardziej dynamiczne przedsiębiorstwa.  
Perły Polskiej GospodarkiW czternastej edycji rankingu polskich przedsiębiorstw PKO Bank Polski SA uzyskał tytuł Perły Polskiej Gospodarki w kategorii „perły sektora finansowego”. Doceniony został za konsekwentną realizację strategii, dynamiczny rozwój i wzmacnianie pozycji lidera. Ranking przygotowany przez „Polish Market”, we współpracy z SGH. O pozycji firmy w rankingu decyduje efektywność i dynamika rozwoju przedsiębiorstwa.  
Bank Roku w Polsce według miesięcznika „The Banker”  PKO Bank Polski SA po raz czwarty został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland”. Doceniono umocnienie wiodącej pozycji rynkowej i znaczącą poprawę jakości portfela kredytowego, a także utrzymanie wysokiej efektywności działania, solidną pozycję płynnościową oraz wzmocnienie siły kapitałowej. To prestiżowe wyróżnienie w branży finansowej potwierdza, że skuteczna strategia polskiego Banku znajduje uznanie także za granicą. Konkurs „Bank of the Year” organizowany jest corocznie przez miesięcznik „The Banker” należący do „Financial Times”. Magazyn analizuje wyniki finansowe banków, strategie ich rozwoju oraz zrealizowane w konkretnym roku projekty w kontekście sytuacji sektora finansowego danego kraju.  
Złoty Laur „Super Biznesu”  W trzeciej edycji konkursu „Super Ekspresu" w kategorii bankowość i finanse PKO Bank Polski SA zdobył nagrodę Złoty Laur „Super Biznesu”. Kapituła doceniła dynamiczny rozwój Banku, jego aktywność w rozwijaniu bankowości mobilnej i internetowej oraz zaangażowanie w budowę e-państwa. Uznanie zyskała również wypracowana przez Bank pozycja rynkowa oraz nieustanny progres i poszerzanie obszarów działalności, np. powołanie PKO Banku Hipotecznego SA. Konkurs Złoty Laur „Super Biznesu” organizowany już przez redakcję „Super Biznesu” dodatku ekonomicznego do dziennika „Super Express", we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Business Center Club i Pracodawcami RP.
Wyróżnione działania w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)
Etyczna Firma 2015Za odpowiedzialność i kulturę organizacyjną PKO Bank Polski SA został nagrodzony w drugiej edycji konkursu „Etyczna Firma”. To wyróżnienie przyznawane jest przedsiębiorstwom, które kompleksowo i systemowo prowadzą działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości w sposób najbardziej kompleksowy i systemowy, wykazujące największą aktywność w tym obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce. Konkurs organizowany jest przez „Puls Biznesu”, przy wsparciu merytorycznym PwC Polska, odpowiedzialnej za nadzór nad audytem procesów i procedur uczestników.  
Odpowiadam PolsceDziennikarze „Gazety Bankowej” wyróżnili PKO Bank Polski SA w Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie „Odpowiadam Polsce” w kategorii Zdrowie i Społeczeństwo za popularyzację idei krwiodawstwa w ramach prowadzonej przez Bank od 2009 roku Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa. Ranking „Odpowiadam Polsce” to tegoroczna inicjatywa. Kapituła konkursu za główne kryterium oceny przyjęła hasło będące nazwą rankingu. Wyróżniła projekty, które służą rozwojowi kraju. Dla jury ważna była także skala zaangażowania – w zwycięskich przedsięwzięciach aktywnie uczestniczyli pracownicy nagrodzonych firm.  
The Best Annual Report  Już po raz czwarty Raport Roczny PKO Banku Polskiego SA, został uhonorowany nagrodą specjalną „The Best of The Best” w konkursie na najlepszy raport roczny - The Best Annual Report organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Wyróżnienie to jest dowodem profesjonalizmu. Kapituła Konkursu doceniła wysoką jakość sprawozdawczości finansowej, a także jego wartość wizerunkową. Uznanie zyskała kompletność, spójność oraz jasna i logiczna prezentacja danych. W 2016 roku PKO Bank Polski SA wydał także Raport Społeczny za rok 2015, który obok informacji biznesowych prezentuje realizowane działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.  
Najlepszy pracodawca 2016  PKO Bank Polski SA znalazł się w gronie 25 Najlepszych Pracodawców 2016, w rankingu przygotowanym przez „Gazetę Finansową”. Tytuł Najlepszego Pracodawcy został przyznany firmom, które przede wszystkim dbają dobrą atmosferę pracy, rozwój pracownika oraz poziom satysfakcji. Bank został doceniły za kompleksowe działania służące budowie atrakcyjnego środowiska pracy i rozwojowi kariery oraz ułatwiające godzenie jej z życiem prywatnym, skierowane do pracowników, a także za aktywność na zewnętrznym rynku pracy.    
Solidny Pracodawca roku 2015  Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA został wyróżniony w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego w ramach Programu Solidny Pracodawca Roku 2015, za skuteczną politykę personalną Banku, która przekłada się na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Szczególnie doceniono modernizację struktury HR w dużej i stabilnej organizacji, w sposób odpowiadający najnowszym światowym trendom oraz zaimplementowanie systemu zarządzania kapitałem ludzkim SAP. PKO Bank Polski SA został również doceniony za działania w obszarze CSR, łączenie celów biznesowych z zaangażowaniem społecznym. Był jedyną instytucją finansową, która otrzymała dwie nagrody.  
PKO Bank Polski SA Idealnym Pracodawcą  W ósmej edycji studenckiego rankingu najbardziej pożądanych polskich pracodawców Trendence Graduate Barometer 2016 PKO Bank Polski SA zajął 4 miejsce w kategorii Biznes i poprawił ubiegłoroczną pozycję. W zestawieniu przed Bankiem pojawili się międzynarodowi giganci Google, Apple oraz Narodowy Bank Polski. O pozycji w TOP 100  zestawienia trendence Graduate Barometer decydują studenci wybierając najbardziej pożądanych polskich pracodawców w  2016 roku. W tegorocznej polskiej edycji wzięło udział ponad 20 tysięcy studentów z 53 uczelni, szczególnie kierunków biznesowych, inżynieryjnych i IT.  
Certyfikat CIPS dla PKO Banku Polskiego SAPKO Bank Polski SA, jako pierwsza firma sektora finansowego i trzecia w Polsce, otrzymał międzynarodowy certyfikat potwierdzający najwyższe standardy procesów zakupowych. Certyfikat przyznała największa na świecie organizacja branży zakupowej Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS). Jest on udokumentowaniem wiarygodności biznesowej Banku wobec klientów i kontrahentów.  
Bank doceniony za najwyższe standardy bezpieczeństwa  PKO Bank Polski SA został nagrodzony w konkursie BIG DATA: Think Big CEE, w kategorii Rozwiązanie Roku, za podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i minimalizowanie zagrożeń, na które klienci mogą być narażeni w sieci. To efekt udziału banku w programie Microsoft Enterprise Customers Cyber Threat Intelligence Program (ECCTIP). PKO Bank Polski SA jako pierwszy bank w Europie rozpoczął współpracę z firmą Microsoft w ramach programu ECCTIP. Jej celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez wymianę informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń.  
Marka Godna Zaufania  PKO Bank Polski SA zdobył tytuł „Marki Godnej Zaufania 2016” w kategorii kredyty i pożyczki dla firm w zestawieniu miesięcznika „My Company Polska” opracowanym na podstawie wyników badania zrealizowanego przez instytut badawczy Millward Brown. Niemal 12 proc. ankietowanych spontanicznie wskazało markę PKO Bank Polski SA. Celem badania było określenie, którym markom najbardziej ufają polscy przedsiębiorcy.  
PKO Bank Polski SA -doceniony edukator  Aż dwa projekty PKO Banku Polskiego SA znalazły się w pierwszym w Polsce, obejmującym 10 projektów, zestawieniu „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw" – Szkolne Kasy Oszczędności oraz PKO Bieg Charytatywny. Spośród 271 inicjatyw poddanych pod ocenę kapituły, 51 z nich przeszło do trzeciego. Wśród nich m.in. pięć z PKO Banku Polskiego SA: SKO, PKO Bieg Charytatywny, akcja edukacyjna #cyberstrażnik, bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców oraz wspieranie start-upów. Ostatecznego wyboru 10 inicjatyw dokonali internauci.  Inicjatorem powstania Listy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  
SKO w finale Child & Youth Friendly Banking Award  PKO Bank Polski SA został finalistą międzynarodowego konkursu The Global Inclusion Awards 2016. Prowadzony przez Bank od ponad 80 lat program edukacyjny SKO znalazł się w gronie sześciu najlepszych inicjatyw nagrodzonych w kategorii Child & Youth Friendly Banking Award. Międzynarodowe jury doceniło szeroką skalę programu (prawie 5 tysięcy zaangażowanych szkół, 6 tysięcy nauczycieli), różnorodność i innowacyjność stosowanych rozwiązań oraz stały rozwój SKO w zakresie udostępnianych materiałów edukacyjnych.  
PKO Bank Polski SA Liderem nowoczesnych technologii
Najbardziej cyfrowy bank  Bank został wybrany najbardziej cyfrowym bankiem w konkursie e-Commerce Polska Awards 2016 organizowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. O przyznaniu tytułu zadecydowało zaangażowanie PKO Banku Polskiego SA w projekty z zakresu e-administracji, cyberbezpieczeństwa, ale również jakości mobilnej i elektronicznej bankowości. To kolejne wyróżnienie za innowacyjność, wdrażanie najnowocześniejszych technologii i tworzenie rozwiązań, które stają się wzorem dla innych instytucji finansowych. Celem konkursu e-Commerce Polska Awards jest nagrodzenie i promocja firm, które w sposób najlepszy i najszybszy dostosowują się do zmian zachodzących na współczesnym rynku. W tegorocznej edycji po raz pierwszy udział brały banki i firmy ubezpieczeniowe.  
eDukat 2016 dla płatności zbliżeniowych HCE  Kapituła konkursu eDukaty 2016 IV Międzynarodowego Kongresu Płatności Bezgotówkowych przyznała nagrodę PKO Bankowi Polskiemu SA w kategorii wydarzenie roku świata bezgotówkowego za wdrożenie płatności zbliżeniowych HCE do aplikacji mobilnej IKO. Uznanie  zyskała skala, na jaką użytkownicy IKO korzystają z tego sposobu dokonywania transakcji oraz wygoda i bezpieczeństwo rozwiązania. eDukat symbolizuje ewolucję pieniądza – z postaci namacalnej do formy elektronicznej.  
Ranking ergonomii kanałów elektronicznych  PKO Bank Polski SA został zwycięzcą rankingu ergonomii kanałów elektronicznych i z najlepszą aplikacją mobilną. W audycie jakości usług bankowych, przeprowadzonym przez „Puls Biznesu” i portal Bankier.pl, bardzo wysokie oceny zebrały kanały elektroniczne PKO Banku Polskiego SA - IKO i iPKO. Pod względem ergonomii, wygody i użyteczności podstawowych procesów z wynikiem na poziomie 71,9 punktów zdeklasował konkurencję o prawie 10 punktów. Aplikacja mobilna IKO została uznana za najlepszą na rynku!  
Lider Informatyki 2016W jubileuszowej, XX edycji konkursu „Computerworld” Lider Informatyki 2016 PKO Bank Polski SA został zwycięzcą kategorii „bankowość i finanse”. Jury doceniło Bank za projekt umożliwiający klientom składanie wniosków w programie „Rodzina 500 plus” oraz korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  
Lider 2015 roku  Wdrożone przez PKO Bank Polski SA rozwiązanie informatyczne dostosowujące Bank do wymogów Rozporządzenia UE EMIR wygrało w kategorii „Bankowość i finanse” konkursu „Gazety Bankowej”. Celem tego kompleksowego oprogramowania jest ograniczenie ryzyka kredytowego i operacyjnego na rynku transakcji pochodnych. W konkursie Lider 2015 jest wyłaniane są firmy i instytucje finansowych, które wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych technologii.  
PKO Bank Polski SA Partnerem Roku 2015  Kapituła konkursowa XI Kongresu Gospodarki Elektronicznej organizowanego pod patronatem Związku Banków Polskich wybrała PKO Bank Polski SA Partnerem Roku 2015. O zwycięstwie zdecydowało zaangażowanie Banku na rzecz integracji sektora bankowego wokół gospodarki cyfrowej, wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań ułatwiających dostęp do ważnych usług i świadczeń poprawiających komfort codziennego życia milionom Polaków.  
Najlepsze produkty i usługi
Złoty Bankier 2015  W siódmej edycji rankingu Złoty Bankier, PKO Bank Polski SA zdobył statuetkę w kategorii kredyt hipoteczny za kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT Hipoteczny. Został on doceniony za dostęp do finansowania również w przypadku niskiego wkładu własnego, a także za warunki wcześniejszej spłaty oraz promocyjne obniżenie marży w pierwszym roku trwania umowy. Złoty Bankier to największy ranking oceniający usługi i produkty bankowe w Polsce. Od siedmiu lat wyznacza kierunek rozwoju polskiej bankowości wskazując najlepsze oferty na rynku. Organizatorami Rankingu są: Bankier.pl i „Puls Biznesu”.  
PKO Bank Polski SA najlepszy dla klientów indywidualnych  W konkursie Portfel „Wprost” PKO Bank Polski SA został zwycięzcą jednej z głównych kategorii -„Bank dla klienta indywidualnego”. O pozycji lidera zdecydowała nowoczesna i przejrzysta oferta produktowa, dopasowana do potrzeb klientów. Celem konkursu Portfel „Wprost” jest promocja instytucji finansowych oferujących najciekawsze, nowe na rynku, produkty i usługi finansowe oraz uhonorowanie liderów sektora.  
WŁASNY KĄT hipoteczny PKO Banku Polskiego SA ze statuetką Comperia Stars  Kredyt WŁASNY KĄT Hipoteczny PKO Banku Polskiego SA tryumfował lipcowym w zestawieniu kredytów hipotecznych przygotowanym przez redakcję Comperia.pl. Analitycy sprawdzili oferty banków dedykowane osobom chcącym  wziąć kredyt na kwotę 250 tys. z 20-sto letnim okresem spłaty. Dla przyjętych parametrów najkorzystniejsza okazała się oferta PKO Banku Polskiego SA. To już trzecie zwycięstwo Kredyt WŁASNY KĄT Hipoteczny w tym roku, produkt otrzymał statuetki również w lutym i czerwcu 2016 roku.  
Najlepsze Contact CenterContact Center PKO Banku Polskiego SA po raz dziesiąty zdeklasował rywali w cyklicznym badaniu przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia (11 raz stanął na podium). Infolinia Banku zdobyła ogólną ocenę 97,1 punktu przy średniej dla rynku 82,5. Doceniony został kontakt zarówno mailowy, jak i telefoniczny. Audytorzy najwyżej ocenili dostępność infolinii, jakość połączenia i samej rozmowy, w tym uprzejmość, zaangażowanie i profesjonalizm konsultantów. W przypadku kontaktu mailowego Bank również uzyskał maksymalne noty za szybkość odpowiedzi oraz kompetencje i uprzejmość pracowników.  
Silna marka
Superbrands  W XI edycji plebiscytu Superbrands Polska, PKO Bank Polski SA wyróżniony został tytułami Superbrands 2016/17 i Created in Poland Superbrands 2016/17. Są one potwierdzeniem siły marki, jej wiarygodności oraz zaufania, jakim obdarzyli ją klienci. Laureatów plebiscytu wybiera, składająca się z ponad 50 ekspertów w dziedzinie marketingu, badań, strategii, brandingu, reklamy i PR, ekspercka Rada Marek, na podstawie badań konsumenckich zrealizowanych przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia. Wzięło w nich udział ponad 15 tys. konsumentów, którzy opiniowali ponad 2000 marek.  
Lider rankingu TOP Marka  PKO Bank Polski SA jest najczęściej i najlepiej opisywaną w mediach instytucją sektora bankowego - wynika z siódmego już rankingu „Top Marka”. Zyskał najwięcej punktów za liczbę i zasięg publikacji. Analiza objęła informacje zamieszczane w prasie, internecie i mediach społecznościowych. Również ekwiwalent reklamowy dla wszystkich publikacji, w których przywoływany był PKO Bank Polski SA okazał się najwyższy wśród banków i wyniósł ponad 190 mln PLN. Celem przygotowywanego przez miesięcznik „Press” i firmę Press-Service Monitoring Mediów zestawienia, jest wyłonienie marek najbardziej popularnych w prasie oraz mediach internetowych. W analizowanym okresie lipiec 2015 - czerwiec 2016 roku, na temat naszego Banku, w ciągu miesiąca, średnio ukazuje się ok. 4,2 tys. informacji w mediach i na portalach internetowych.  
Lamparty  PKO Bank Polski SA otrzymał „Lamparta 2016” w konkursie na najbardziej podziwianą kreację marki bankowej i ubezpieczeniowej. Został doceniony za odmłodzenie marki, konsekwencję i spójną stylistykę działań marketingowych. W tegorocznej edycji Bank zajął 3 miejsce. Ideą przyznawanej przez agencję badawczą TNS Polska nagrody jest wyróżnienie tych banków i towarzystw ubezpieczeniowych, które w ciągu danego roku najefektywniej kreowały wizerunek swojej marki. Laureaci wyłaniani są na podstawie badania przeprowadzanego przez TNS Polska wśród przedstawicieli branży bankowej i ubezpieczeniowej.  
PKO Bank Polski SA jedną z najbardziej rozpoznawalnych i aktywnych marek  Bank został laureatem plebiscytu „Globalna Polska” w kategorii „Polskie marki z tradycją, które wciąż mają silną tradycję”. Celem konkursu było uhonorowanie najbardziej rozpoznawalnych i aktywnych - także na rynkach zagranicznych - polskich marek. Plebiscyt „Globalna Polska” jest tegoroczną inicjatywą miesięcznika kadry zarządzającej „Manager”.  
Działalność maklerska
Byki i NiedźwiedzieDom Maklerski PKO Banku Polskiego SA zdobył tytuł „Domu Maklerskiego Roku” w 22. edycji organizowanego przez Gazetę Giełdy „Parkiet” konkursu Byki i Niedźwiedzie, którego celem jest uhonorowanie spółek, instytucji oraz osób, które najbardziej wyróżniły się na rynku kapitałowym przyczyniając się do jego rozwoju. W ubiegłym roku DM należał do najbardziej aktywnych na rynku akcji oraz obligacji. Był liderem pod względem liczby i wartości transakcji zrealizowanych na rynku kapitałowym. Oferta dla klientów indywidualnych poszerzyła się o nowoczesne i wygodne narządzie do inwestowania na rynkach zagranicznych.  
Lider Ogólnopolskiego Badania InwestorówDom Maklerski PKO Banku Polskiego SA zajął pierwsze miejsce w rankingu przygotowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i Bankier.pl. To dowód na skuteczność w budowie wiodącej pozycji wśród domów maklerskich w Polsce. W ciągu ostatnich sześciu lat DM awansował z 13 pozycji w rankingu SII na pozycję lidera tego zestawienia. Uzyskał najwyższe noty aż w sześciu z siedmiu kategorii, które oceniali inwestorzy w Ogólnopolskim Badania Inwestorów 2016. Był także jedynym domem maklerskim, który we wszystkich kategoriach zanotował ocenę wyższą niż 4 punkty. Inwestorzy docenili przede wszystkim profesjonalizm pracowników i jakoś obsługi. Najwyższe noty uzyskała także platforma transakcyjna, jakość analiz oraz oferta edukacyjna.  
Nagrody otrzymane przez Spółki Grupy Kapitałowej Banku
KREDOBANK zwycięzcą rankingu wiarygodności depozytów  Należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA KREDOBANK SA zwyciężył w 15 edycji rankingu wiarygodności depozytów bankowych na Ukrainie, przygotowanym przez ukraińską agencję ratingową „Standard-Rating”. Podczas oceny wiarygodności depozytów analitycy agencji brali pod uwagę szereg czynników, w tym wyniki finansowe oraz dynamikę innych wskaźników podlegających publikacji. W rankingu sklasyfikowano 66 ukraińskich banków.
KREDOBANK zwycięzcą rankingu uczciwych podatników na Ukrainie KREDOBANK SA zajął pierwsze miejsce w rankingu „Uczciwi Podatnicy – 2015” na Ukrainie w kategorii „działalność finansowa i ubezpieczeniowa”, przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Podatników Ukrainy wśród dużych podatników. W rankingu oceniono dyscyplinę fiskalną, ilość zatrudnionych oraz programy socjalne.
PKO Faktoring SAProdukt „faktoring z przejęciem ryzyka i bez przejęcia ryzyka dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, oferowany przez PKO Faktoring SA, został wyróżniony przez redakcję Gazety Finansowej w plebiscycie „Najlepszy Produkt dla MSP 2016”.
PKO Leasing SAPKO Ekspres Leasing ofertowany przez PKO Leasing SA został wyróżniony przez redakcję Gazety Finansowej w plebiscycie „Najlepszy produkt dla biznesu”. 
IKZE z oferty PKO TFI najlepsze  IKZE oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) zajęło I miejsce w przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” Rankingu TFI oferujących IKZE w formie funduszu inwestycyjnego. W rankingu pod uwagę brane były trzy czynniki tj. stopy zwrotu z inwestycji w czterech okresach, zróżnicowana oferta oraz opłaty pobierane od klientów.  
IKE z oferty PKO TFI II miejsce  IKE oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) zajęło drugie miejsce w rankingu zorganizowanym przez ośrodek badawczy Analiz Online. Program oceniony na „5-tkę” wyróżniony został m.in. za wysoką efektywność zarządzania, najniższe wśród wszystkich oferowanych IKE koszty, ciekawą ofertę oraz oferowanie produktu w Pakiecie, w ramach którego klienci mają możliwość inwestować także w IKZE.