Rynek bankowy

front-page

Zewnętrzne otoczenie polskiej gospodarki w 2017 roku powinno sprzyjać dalszemu rozwojowi Grupy Kapitałowej Banku, ale nadal istotne będą liczne czynniki ryzyka. Poprawa wskaźników koniunktury odnotowana pod koniec 2016 roku w Niemczech i innych największych europejskich wskazuje na możliwość utrzymania solidnego wzrostu PKB w strefie euro na poziomie ok. 1,5%.