Pozycja konkurencyjna banku

Przewagi konkurencyjne Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

pkoNajsilniejsza marka finansowa w Polsce

PKO Bank Polski SA pozostaje niezmiennie najbardziej rozpoznawalnym bankiem w Polsce. Klienci doceniają markę kojarząc ją nie tylko z bankiem dbającym o ich indywidualne potrzeby, ale także zapewniającym wysokie bezpieczeństwo powierzanych środków. Siła marki wspiera dominujący udział PKO Banku Polskiego SA w głównych segmentach rynku kredytów i depozytów oraz wyróżniający się udział jego spółek zależnych w rynku funduszy inwestycyjnych i rynku leasingu. Wartość marki PKO Banku Polskiego SA* na koniec 2016 roku szacowana była na 3,6 mld PLN.

* wg wyceny Rzeczpospolitej w ramach rankingu najcenniejszych polskich marek

Największa w Polsce sieć dystrybucji

Największa na polskim rynku bankowym wielokanałowa sieć dystrybucji tworzy warunki dla zwiększania przychodów całej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz pozwala dywersyfikować ich źródła.  
Zasięg sieci dystrybucji umożliwia  dostarczanie produktów i usług bankowych w najwygodniejszy dla klientów sposób. Dotyczy to również osób zamieszkujących miejscowości, w których główni konkurenci Banku nie posiadają swoich placówek.

Wysoka jakość obsługi klientów

Największa baza klientów PKO Banku Polskiego SA tworzy warunki dla wyznaczania standardów w zakresie obsługi klientów, oferowanych produktów i usług, jak również innowacji technologicznych. Potencjał do wyznaczania standardów rynkowych w powiązaniu z dużą siłą w zakresie finansowania przedsięwzięć daje Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA możliwość utrzymywania przewagi nad największymi konkurentami.

Innowacje i płatności

PKO Bank Polski SA inwestując w rozwój usług bankowości elektronicznej i mobilnej dynamicznie dostosowuje się do zmieniających się preferencji klientów. Projekt płatności mobilnych IKO oraz stworzenie innowacyjnego w skali światowej standardu płatności BLIK potwierdziły wysoką wartość oferowanych rozwiązań biznesowych. PKO Bank Polski SA aktywnie współpracuje ze start-upami technologicznymi wyznaczając ścieżkę dla pozostałych polskich banków oraz wspiera rozwój e-Państwa poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w administracji publicznej.

Zaangażowanie w rozwój polskiej przedsiębiorczości

PKO Banku Polski SA wyróżnia się kompleksową ofertą produktów skierowaną zarówno do mikro, małych i średnich, a także dużych przedsiębiorstw. Bank dysponuje pełną gamą nowoczesnych rozwiązań finansowych: od produktów rozliczeniowych i transakcyjnych, kredytowych i depozytowych, poprzez specjalistyczne usługi maklerskie oraz finansowe w zakresie leasingu i faktoringu. PKO Bank Polski SA podążając za potrzebami polskich przedsiębiorców, otwartych na nowe kierunki rozwoju, wspiera ich w ekspansji zagranicznej.

Kompetentna i zaangażowana kadra

Od wielu lat PKO Bank Polski SA należy do grona najbardziej pożądanych pracodawców zarówno wśród studentów jak i specjalistów oraz menedżerów.

Stabilna baza finansowania 

PKO Bank Polski SA posiada bezpieczną i stabilną strukturę finansowania opartą o depozyty klientów, w większości detalicznych. Wysoka ocena wiarygodności finansowej Banku umożliwia dostęp do finansowania na polskim i międzynarodowym rynku obligacji.

Pozycja konkurencyjna

  • 1. miejsce w kluczowych segmentach rynku
  • 1. miejsce na rynku leasingu po przejęciu Raiffeisen Leasing Polska
  • 1. miejsce w rankingu polskich marek w kategorii „finanse” – najwyższa wartość marki
  • Największy pracodawca w sektorze bankowym (29,4 tys. pracowników)
  • Jeden  z najbezpieczniejszych Banków w Europie 4 miejsce w stress testach EBA 2016
  • Ponad 9mln klientów
  • Lider bankowości mobilnej  2 mln klientów
  • 262,4mld PLN aktywów
  • Ponad 2 tys. placówek, w tym1,2 tys. oddziałów własnych