Szanse i zagrożenia

1) Szanse:

a. Holistyczne zmiany w obszarze procesów, produktów i architektury IT zwiększające efektywność operacyjną i dochodowość
b. Zmiany formatu oddziałów w pełni odpowiadające zmieniającym się potrzebom klienta
c. Rosnąca świadomość długoterminowego oszczędzania
d. Innowacje wykorzystujące pozycję lidera rynku
e. Umiejętne połączenie innowacji bankowych z dynamicznie rozwijającymi się obszarami fintech
f. Akwizycje i alianse strategiczne
g. Nowoczesne technologie wspierające poprawę jakości obsługi i doświadczeń klientów przy stopniowym obniżeniu kosztów

2) Zagrożenia:

a. Stagnacja światowej gospodarki i deflacja
b. Negatywne trendy demograficzne (niski przyrost naturalny, starzenie się społeczeństwa)
c. Interwencjonizm i nowe regulacje
d. Obciążenia  związane ze wsparciem kredytobiorców walutowych
e. Zagrożenie cyberprzestępczością, bezpieczeństwo danych i transakcji, w tym duże ryzyko reputacyjne
f. Dostępność banków konkurencyjnych do know-how i rozwiązań biznesowych pochodzących od zagranicznych banków-matek