Mapa Interesariuszy

Pracownicy

 • spotkania, telekonferencje, czaty
 • media własne, w tym: intranet, magazyn oraz portal Nasz Bank, newslettery
 • dialog ze związkami zawodowymi oraz Radą Pracowniczą
 • coroczne oceny okresowe oraz badania satysfakcji i zaangażowania
 • działania poszerzające wiedzę, w tym szkolenia tradycyjne i e-learningowe
 • aktywności w ramach programu PKO po godzinach

Klienci

 • bezpośrednie spotkania
 • Contact Center
 • strona internetowa Spółki oraz portal edukacyjny Bankomania
 • badania lojalności i satysfakcji
 • rzecznik klienta, aplikacja kliencka „Pytania i sugestie” dla użytkowników Facebooka
 • media, w tym: własne i społecznościowe

Inwestorzy

 • stała współpraca, w tym: spotkania, radshow, telekonferencje
 • bieżące raportowanie, analizy, prezentacje wyników
 • współuczestnictwo w branżowych kongresach i konferencjach
 • kodeks dobrych praktyk GPW
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Partnerzy biznesowi – agenci

 • bieżąca współpraca projektowa
 • spotkania bezpośrednie, czaty
 • portal komunikacji wewnętrznej dla agentów oraz newslettery
 • program szkoleń i wsparcia sprzedaży
 • badania opinii

Otoczenie społeczne

 • bezpośrednie relacje, strona internetowa Banku oraz Fundacji PKO Banku Polskiego
 • programy edukacyjne, w tym współpraca ze szkołami i ośrodkami akademickimi
 • współuczestnictwo w branżowych kongresach i konferencjach
 • sponsoring, darowizny, partnerstwo w projektach, współpraca z organizacjami pozarządowymi, wolontariat
 • współpraca w ramach organizacji branżowych i biznesowych

Konkurencja

 • współpraca w ramach organizacji branżowych i biznesowych
 • współuczestnictwo w branżowych kongresach i konferencjach

Otoczenie prawne i regulacyjne

 • bieżące spotkania
 • współuczestnictwo w branżowych debatach, kongresach i konferencjach
 • konsultacje i współpraca legislacyjna
 • odpowiadanie na zapytania i uwzględnienie rekomendacji

Media

 • dedykowany serwis Centrum Prasowe
 • spotkania i konferencje prasowe
 • bieżąca współpraca, wysyłka komunikatów prasowych
 • projekty partnerskie, debaty redakcyjne
 • komunikacja na temat bieżącej działalności firmy