Odpowiedzialność społeczna

Działalność sponsorska PKO Banku Polskiego SA

Działania sponsorskie realizowane przez PKO Bank Polski SA mają na celu kształtowanie wizerunku Banku jako godnej zaufania instytucji finansowej, zaangażowanej społecznie, nowoczesnej i otwartej na potrzeby klientów. Bank z racji prawie 100-letniej historii, jest szczególnie predystynowany do udziału w projektach, które wspierają dobro wspólne, przybliżają społeczeństwu nasze dziedzictwo, kulturę, sztukę. Doświadczenie i pozycja lidera na rynku finansowym obliguje także do pomagania młodym ludziom w stawieniu czoła wyzwaniom przyszłości i osiąganiu sukcesów w realizacji innowacyjnych projektów, wyznaczaniu kierunków rozwoju polskiej nauki i przedsiębiorczości.

W 2016 roku Bank zrealizował 348 projektów o różnej skali: ogólnopolskich - komunikowanych w mediach, wspieranych działaniami promocyjnymi, ale też mniejszych, dedykowanych społecznościom lokalnym, którym trudno pozyskać środki na organizację spotkań z kulturą, wystaw, pikników naukowych.

Największy udział w budżecie sponsorskim Banku stanowią wydatki na wsparcie kultury oraz organizacja projektu sportowego "PKO biegajmy razem".

Jednym z najważniejszych projektów sponsorskich w 2016 roku było wsparcie Światowych Dni Młodzieży 2016. Bank przyjął tytuł Sponsora Strategicznego tego wyjątkowego wydarzenia, które zgromadziło ponad 3 mln uczestników ze 187 krajów.

Mecenat kultury i sztuki

Wspieranie kultury i sztuki jest istotnym narzędziem zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Kreuje wizerunek instytucji i dostarcza satysfakcji z działania.

Bank angażuje się w wartościowe wydarzenia kulturalne oraz wspiera liczne instytucje kultury na terenie całego kraju. Działania obejmują stałą współpracę sponsorską, sprawowanie mecenatu nad wystawami, festiwalami czy też wspieranie konkursów literackich. Bank stara się, aby realizowane projekty wpływały na kształtowanie w naszym społeczeństwie postaw patriotycznych, wzmacniały więź z polskim dziedzictwem oraz pogłębiały wiedzę na temat polskiej historii. Kluczowe działania sponsorskie w tym obszarze to:

Współpraca z instytucjami kultury

Bank udziela wsparcia licznym instytucjom kultury w całej Polsce, takim jak: muzea, teatry, teatry operowe, filharmonie. Wydarzenia repertuarowe poszczególnych instytucji przyciągają duże audytoria melomanów i miłośników sztuki wśród społeczności lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

 • Muzeum Narodowe w Warszawie

W 2016 roku Bank kontynuował mecenat nad unowocześnioną Galerią Sztuki Średniowiecznej, a także zaangażował się w przygotowanie nowoczesnej aplikacji Galeria Sztuki Średniowiecznej z multimedialnymi goglami vr. Aplikacja miała swoją premierę w Pawilonie Polskim PAIiZ, podczas Światowych Dni Młodzieży. Dodatkowo, Bank objął mecenatem wystawę czasową „Brescia. Renesans na północy Włoch. Moretto-Savoldo-Moroni, Rafael-Tycjan-Lotto”.

 • Muzeum Narodowe w Gdańsku

W Muzeum Narodowym w Gdańsku zorganizowana została wystawa „Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra Matejko” przedstawiająca kolekcję portretów autorstwa profesora Waldemara Świerzego, której Bank jest mecenasem. Kolekcja 49 portretów ze względu na swój charakter uznawana jest za praktyczną lekcję historii, przemawiającą do wyobraźni współczesnych odbiorców, w tym młodzieży szkolnej.

 • Współpraca z Filharmonią Narodową

W minionym roku Bank kontynuował współpracę z Filharmonią Narodową, w szczególności sponsorując koncert symfoniczny z okazji jubileuszu Jerzego Maksymiuka czy Koncert Kolędowy.

 • Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Kolejną prestiżową instytucją wspieraną przez Bank jest Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. W 2016 roku NFM gościło wszystkie projekty muzyczne związane z inicjatywą „Wrocław - Europejską Stolicą Kultury”.

Na liście współpracujących z Bankiem instytucji kultury znajdują się także takie teatry operowe i filharmonie jak: Opera Krakowska, Opera Nova w Bydgoszczy, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu, Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Wśród teatrów natomiast: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, Scena letnia Teatru W. Gombrowicza w Gdyni, Teatr Muzyczny w Poznaniu

Wspieranie organizacji festiwali muzycznych

Bank aktywnie wspiera ważne wydarzenia muzyczne w kraju. Muzyka poważna uczy wrażliwości, inspiruje i wpływa na kształtowanie gustów Polaków. Jest także ważnym elementem życia, skutecznym remedium na hałas i zabieganą codzienność. Bank patronuje wielu festiwalom, z udziałem światowej rangi artystów oklaskiwanych przez wielu melomanów. Do najważniejszych z nich należą:

 • Bydgoski Festiwal Operowy, organizowany od 1994 roku przez Opera Nova w Bydgoszczy,
 • Letni Festiwal Opery Krakowskiej przyciągający widzów także na widowiska plenerowe,
 • Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski” - największe w Polsce przedsięwzięcie łączące kulturę wysoką z turystyką i marketingiem miejsc,
 • Międzynarodowy Festiwal Braci Wieniawskich, organizowany przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie,
 • Festiwal Muzyczny w Łańcucie znany od 55 lat.

Wspieranie projektów promujących postawy patriotyczne

Istotnymi aspektami działalności sponsoringowej Banku jest edukacja historyczna oraz kształtowanie postaw patriotycznych. W 2016 roku Bank zaangażował się w projekty związane z uczczeniem pamięci Żołnierzy Wyklętych, z których najważniejsze to: Festiwal Filmowy NNW „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”, podczas którego odbył się specjalny pokaz sponsorowanego przez Bank filmu dokumentalnego „Bitwa wrocławska”, koncert „Niezłomnym honor - widowisko z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, koncert piosenek Niezłomnych pt.: „Wilczy ślad” w Warszawie, interaktywna lekcja historii o Żołnierzach Wyklętych, skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nagranie 50 tys. audiobooków z powieścią pt.: "Klamra-mój ojciec?" będącą wspomnieniem losów majora Adama Lazarowicza ps. „Klamra” oraz wsparcie posadowienia w Miłomłynie pomnika Danuty Siedzikówny, ps. Inka, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK.

Wspieranie organizacji festiwali filmowych

Od 2011 roku Bank patronuje projektom, które mają na celu utrwalanie, promowanie i popularyzację polskiej kinematografii. W 2016 roku kontynuowano wsparcie dla 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni, Gdyńskiej Szkoły Filmowej, Festiwalu Filmowego NNW „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” oraz 34. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza ALE KINO! organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Bank angażuje się w konkursy i festiwale promując młode talenty twórcze. W 2016 roku Bank po raz drugi był mecenasem wydarzenia „Festiwal Słowa w piosence FRAZY” zorganizowanego przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu oraz sponsorował IV Międzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki Światowej, organizowany przez Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi.

Edukacja, nauka, innowacje

Wspieranie edukacji i nauki to naturalne kierunki działalności sponsorskiej Banku, który współpracuje z uczelniami wyższymi oraz placówkami oświatowymi w całym kraju. Główne projekty w tym obszarze to: ceniona przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym, kwalifikujące studentów do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, Łazik marsjański RED – skonstruowany przez studentów Politechniki Białostockiej.

Ważne miejsce zajmują projekty, których celem jest budowanie świadomości wielkiego potencjału startupów i coaching najzdolniejszych młodych przedsiębiorców, takie jak Startup Weekend Warsaw i Program Akceleracyjny MIT Enterprise Forum Poland, łączący potencjał początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych przedsiębiorstw.

PKO Bank Polski SA podobnie jak inne krajowe duże firmy zainteresowany jest pozyskiwaniem wartościowych kadr spośród Polaków studiujących na zagranicznych, prestiżowych uczelniach, szczególnie brytyjskich. Temu służy zaangażowanie w inicjatywy organizowane przez polskie środowiska akademickie i biznesowe w Londynie: LSE SU Polish Economic Forum oraz Poland 2.0 Summit, prezentujące sposób, w jaki innowacje i postęp technologiczny ukształtuje przyszłość startupów, biznesu i polityki publicznej, kładąc szczególny nacisk na rolę Polski, jako gracza wychodzącego na czołową pozycję.

W 2016 roku Bank sponsorował wiele projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Inicjatywy te promowały kreatywność, przedsiębiorczość, nauki matematyczne i ekonomię. Do najważniejszych z nich należały: „Mój pierwszy biznes przed 20-tką”, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia i Opola „Dukaty Decjusza” w Krakowie, Młodzieżowa Konferencja Matematyczna TriMAT w Trójmieście, Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne, Ambasador Szkolnej Wynalazczości organizowany przez Urząd Patentowy RP, Kolorowy Uniwersytet organizowany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, czy Bydgoski Festiwal Nauki organizowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Sponsoring sportowy

Realizacja własnego programu Banku „PKO Biegajmy razem”

W ramach programu „PKO biegajmy razem”, który działa od 2013 roku, Bank zachęca Polaków do wspólnej aktywności. Celem programu jest propagowanie przesłania, że bieganie to najlepiej oprocentowana lokata, która przez całe życie będzie przynosiła zyski w postaci lepszego samopoczucia. Bieganie, szczególnie długodystansowe, kształtuje charakter, wyrabia kondycję, uczy pokory i wytrwałości w dążeniu do celu. Biegając można również nieść pomoc osobom potrzebującym. poprzez udział w akcjach charytatywnych, organizowanych przez Bank podczas każdego ze sponsorowanych biegów.

W 2016 roku, w ramach programu, odbyło się kilkadziesiąt imprez biegowych w całej Polsce, wśród których najważniejszymi były:

 • PKO Wrocław Maraton, PKO Nocny Wrocław Półmaraton, PKO Silesia Marathon, PKO Poznań Maraton, PKO Bydgoski Festiwal Biegowy, PKO Półmaraton Szczecin oraz cykle biegowe: PKO Rzeszów Biega i PKO Grand Prix Gdyni. Na szczególną uwagę zasługują te, upamiętniające wydarzenia historyczne np. Warszawska Triada Biegowa „Zabiegaj o pamięć”, w skład której wchodzą trzy biegi: Bieg Konstytucji 3 maja, Bieg Powstania Warszawskiego i Bieg Niepodległości,
 • PKO Bieg Charytatywny - druga edycja autorskiego biegu zorganizowanego przez Bank, rozegranego jednocześnie w 12 miastach Polski. Uczestnicy pobiegli, aby wspólnie pomóc najbardziej potrzebującym dzieciom,
 • SportGeneracja- projekt dla najmłodszych, którego Bank został sponsorem strategicznym. Finał dziecięcych eliminacji pod nazwą PKO Bieg Charytatywny Młodych miał miejsce w czasie 2. PKO Biegu Charytatywnego.

Bank nie tylko sponsoruje największe imprezy biegowe, ale także umożliwia odpowiednie przygotowanie się do nich. Po raz kolejny Bank został partnerem strategicznym akcji edukacyjnej „BiegamBoLubię”. Do listopada na prawie 80 stadionach lekkoatletycznych na terenie całego kraju odbywały się bezpłatne spotkania biegowe.

Hasłem przewodnim imprez sponsorowanych przez Bank jest Pomagamy z każdym krokiem, dlatego też biorąc w nich udział, uczestnicy mogli dołączyć do akcji charytatywnych „biegnę dla…” na rzecz osób potrzebujących wsparcia w ratowaniu życia lub zdrowia. Po ukończeniu biegu przez określoną liczbę uczestników z przypiętą kartką „biegnę dla...”, Fundacja PKO Banku Polskiego SA przekazywała pieniądze na wskazany cel.

Uczestnictwo sponsorskie w innych inicjatywach sportowych

Poza imprezami biegowymi, które zdecydowanie dominowały w kategorii sponsoringu sportowego, Bank wspierał także inne prestiżowe imprezy sportowe takie jak:

 • Bieg Piastów - już po raz 40. w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach odbył się coroczny Bieg Piastów - najstarszy i zarazem najbardziej popularny bieg narciarski w Polsce, w którym udział wzięło blisko 5500 biegaczy; Bieg Piastów ma charakter globalny, wzięli w nim udział zawodnicy z 27 krajów Europy i Ameryki Północnej,
 • Cavaliada - to cykl międzynarodowych konnych zawodów w skokach przez przeszkody, cieszący się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Jest to największa tego typu impreza w Polsce. W roku 2016 Bank był sponsorem głównym imprezy, odbywającej się w Poznaniu, Lublinie oraz finału konkursu rozgrywanego w Warszawie; dodatkowo w ramach święta jeździectwa zostało zorganizowane wydarzenie Cavaliada Summer Jumping w Kołobrzegu,
 • Dni Morza w Szczecinie - to jedna z największych imprez plenerowych w kraju. Przy reprezentacyjnym nabrzeżu Szczecina w 2016 roku zacumowały wyjątkowe jachty i żaglowce. Imprezę odwiedziło 125 tys. osób. Szczecin po raz kolejny był żeglarską stolicą Polski i Europy.

Projekty wspierające Biznes

Bank angażuje się sponsorsko w istotne wydarzenia promujące patriotyzm gospodarczy, rodzimy biznes i innowacyjność w dziedzinie finansów.

W 2016 roku Bank był Partnerem Strategicznym pierwszej edycji Kongresu 590, organizowanego pod hasłem: „Uwalniamy polski potencjał”. Celem Kongresu była wymiana idei i doświadczeń przedstawicieli środowisk, które mają wpływ na rozwój gospodarki i przedsiębiorczości. Bank zaangażował się także w kongres nowej gospodarki IMPACT’16, podczas którego światowi eksperci zastanawiali się nad tym, jak Czwarta Rewolucja Przemysłowa może wpłynąć na rozwój ekonomii, technologii i społeczeństwa w Polsce.

W związku z postępującą cyfryzacją usług finansowych, rośnie zagrożenie cyberatakami. Zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w sektorze finansowym, ochrona banków i ich klientów przed stratami, stała się kluczowym problemem, który wymaga innowacyjnych rozwiązań, wykorzystania najnowszych technologii. Tym tematom poświęcone były konferencje zorganizowane przez Instytut Kościuszki: I Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa w Warszawie oraz Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa w Krakowie. Bank uczestniczył w nich nie tylko sponsorko, ale też merytorycznie, poprzez aktywny udział swoich ekspertów.

Bank mocno angażuje się w konferencje, w trakcie których rozważane są działania stymulujące bezpieczeństwo i stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej, a także konferencje i konkursy branżowe, promujące aktywność polskich firm na światowych rynkach, wykorzystanie nowych technologii, a także prezentacja nowych strategii w zyskownych dla banku branżach. Przykłady takich projektów to: XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, Polski Przedsiębiorca Roku 2015 Gazety Polskiej Codziennie, Przedsiębiorca Roku - organizowany przez EY, Polska Firma - Międzynarodowy Czempion czy Kongres „Polska Chemia”.

Bank angażował się również w inicjatywy organizowane przez regionalne izby gospodarcze, zrzeszające przedstawicieli lokalnego biznesu. Udział Banku w projektach ważnych dla społeczności lokalnych służy integracji środowisk, budowaniu platformy wymiany doświadczeń, rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Podejmowane działania przyczyniają się do umacniania wizerunku Banku jako instytucji zaangażowanej w rozwój społeczności oraz dbałość o potrzeby Klientów.

Działalność charytatywna Fundacji PKO Banku Polskiego SA

Cele Fundacji

Celem Fundacji PKO Banku Polskiego (Fundacji) jest pogłębianie relacji z klientem, rozumiane jako współfinansowanie projektów nastawionych na budowanie solidarności społecznej. Fundacja dostrzega wspólne dobro w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz uczestniczy w przedsięwzięciach społecznych, często inicjowanych przez pracowników Banku – Wolontariuszy, wspiera merytorycznie i finansowo istotne dla rozwoju Polski projekty licznych środowisk i społeczności.

Działalność charytatywna wpływa na kształtowanie wizerunku PKO Banku Polskiego SA jako biznesu zaangażowanego społecznie. Wsparcie udzielane przez Fundację przyczynia się do budowy silnych relacji Banku z otoczeniem oraz do wzmocnienia wzajemnego zaufania.

Działalność Fundacji

Głównym źródłem finansowania zadań Fundacji są dotacje od Fundatora. Dodatkowe środki pieniężne z przeznaczeniem na cele dobroczynne, przekazywane na podstawie odrębnych umów, pochodzą z zysku wygenerowanego podczas obrotu bezgotówkowego dokonywanego przez klientów Inteligo powiązanego z kartą typu affinity Dobro procentuje (od 2013 roku). PKO Bank Polski SA dzieli się zyskiem z każdej transakcji bezgotówkowej dokonanej przy użyciu karty charytatywnej.

W okresie 6 lat od momentu uruchomienia działalności Fundacja przeznaczyła ponad 74,5 mln PLN na działania społeczne. Dotowane inicjatywy wpisują się jeden z 7 obszarów programowych: EDUKACJA, TRADYCJA, NADZIEJA, ZDROWIE, KULTURA, EKOLOGIA, SPORT.

W 2016 roku na realizację 42 projektów strategicznych, w tym na 5 strategicznych projektów specjalnych (niewymagających nawiązania partnerstwa z organizacją zewnętrzną): Bankową Akcję Honorowego Krwiodawstwa, Integracyjne Spotkania Mikołajkowe Kolekcję Zbiorów Bankowych, Pamiątki Bankowe, „Sprzączki i Guziki z Orzełkiem ze rdzy” Fundacja przekazała 17,8 mln PLN. Fundacja dokłada starań aby projekty strategiczne ewaluowały i docierały do jak największego grona Beneficjentów. W roku 2016 uruchomiony został program Absolvent – Driver skierowany do niepełnosprawnych studentów uczelni wyższych (Politechnika Wrocławska).

W partnerstwie na poziomie lokalnym na realizację 402 projektów Fundacja przekazała 2,4 mln PLN. Na poziomie lokalnym po raz drugi został zrealizowany projekt specjalny PKO Bieg Charytatywny. Podobnie jak w roku 2015 projekt odbył się jednocześnie na 12 stadionach w całej Polsce.

Pomoc osobom indywidualnym, zarówno dzieciom, jak i dorosłym wyniosła ponad 1,5 mln PLN. Liczba indywidualnych beneficjentów wyniosła 116, spośród których 31 osób to pracownicy PKO Banku Polskiego SA lub ich rodziny. Pomoc 83 osobom indywidualnym została udzielona w wyniku Charytatywnych Akcji Biegowych, w ramach projektu specjalnego Fundacji na poziomie indywidualnym.

Fundacja pośredniczy również w procesie przekazywania darowizn rzeczowych w postaci sprzętu IT oraz mebli wycofywanych z użytku z oddziałów PKO Banku Polskiego SA. W 2016 roku komputery o łącznej wartości 5 350 PLN trafiły do 9 organizacji. Meble o wartości  99 315 PLN przekazano 59 beneficjentom.

Zaangażowanie Fundacji w realizacje projektów w poszczególnych obszarach programowych (udział w budżecie)

Wolontariat Pracowniczy

Od 2013 funkcjonuje system Wolontariatu pracowniczego, w którym zarejestrowanych jest 1176 aktywnych Wolontariuszy. Osoby te mają możliwość zgłosić swój własny lokalny bądź indywidualny projekt społeczny. Współpraca Fundacji i Wolontariusza służy weryfikacji wiarygodności wnioskodawcy oraz budowaniu relacji między Bankiem a lokalnym środowiskiem. Ponadto, wszyscy Wolontariusze mogą zarejestrować swoje poza-bankowe zaangażowanie, dzieląc się dobrymi praktykami i informując Fundację o wartych wsparcia lokalnych inicjatywach.

Jednocześnie Fundacja dążąc do aktywizacji systemu Wolontariatu Fundacji oraz umożliwienia angażowania się w różnego rodzaju inicjatywy, w 2016 roku zorganizowała wśród pracowników ogólnopolską akcję pomocową, dedykowaną na rzecz wychowanków domów dziecka. Dzięki zaangażowaniu Wolontariuszy Grupy Kapitałowej Banku zebrane upominki zostały zapakowane i zawiezione do 120 placówek opiekuńczo - wychowawczych. Akcja zrealizowana była pod nazwą „Paczka dla nastolatka” jako projekt specjalny lokalny. Zaangażowanie wszystkich osób w akcję potwierdziło, że Wolontariat jest motorem trwałej zmiany. Każdy, kto bezinteresownie podejmuje nowe wyzwania, poprawia umiejętności komunikacji i współpracy w grupie, a także zyskuje wiedzę nt. pracy projektowej. Wolontariusz wzmacnia poczucie własnej wartości, a jego postawa stanowi inspirację dla innych.